هنرمندنیوز: رضا فرشچی، کارشناس فرهنگی در یادداشتی درباره لزوم استفاده از آخرین فناوری‌ها در سینما چنین نوشته است: سینمای ما برای صنعتی شدن و عقب نماندن از بازارهای تجاری منطقه و جهان هیچ راهی جز استفاده از فناوری روز و دانش‌های فنی این حوزه ندارد. دیگر روزگار مدیریت سنتی و تکیه برهمان داشته‌های قبلی نمی‌تواند این سینما را که رقیبان بسیاری هم پیدا کرده، نجات دهد. استفاده از جلوه‌های بصری دیجیتال یک فرصت است تا سینمای ما در اندازه‌های واقعی خودش در جهان عرض اندام کند. این امکان به مدد بسط و توسعه این دانش آنقدرها هم دور از دسترس نیست. برگزاری رویداد جلوه‌های بصری از سوی بنیاد فارابی با حضور چهره‌های شناخته شده این حوزه و هنرمندان سینما و تلویزیون، موقعیتی را ایجاد کرد تا توجه همه بیش از پیش به اهمیت و جایگاه فن در دنیای سینمای امروز جلب شود.

با تغییرات پرشتاب و فزاینده جهان دیجیتال، کار بزرگ بسیاری از مدیران فرهنگی به شناسایی روندها، اتفاقات و رخدادهای تاثیرگذار در آینده، معطوف می‌شود. در واقع پیش‌بینی آنچه در آینده ممکن است اتفاق بیفتد و آماده سازی برای حضور در عرصه تحولات جهانی و استفاده بهینه از این تغییر و تحولات، بخشی از ظرفیت‌های کاری مدیران هوشمند فرهنگی است.

امروزه اگر ساخت یک تصویر در مقابل دوربین به طور زنده غیرممکن یا دارای هزینه زیادی باشد، می‌توان از جلوه‌های ویژه کامپیوتری استفاده کرد. از آنجا که سینما با تصویر و رنگ معنای واقعی خود را نمایان می‌سازد، با گسترش مسائل مربوط به بیمه، بهداشت محیط کار و ایمنی، سرعت و کیفیت کار، فعالیت در بستر تصویرسازی طبیعی به شدت پر هزینه شده است، بنابراین نمی‌توان ساخت فیلم‌هایی مانند بن هور را به ویژه در سینمای ایران تصور کرد، چه بسا سینمای هالیوود نیز فیلم‌هایی مانند تروی را با بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه تهیه و تولید کند، تصاویری چند ده هزار نفری و چند ده کیلومتری جبهه‌های نبرد اما در فضایی به عمق یک میلیمتر.

اهمیت برگزاری رویداد جلوه‌های بصری مدرن توسط بنیاد فارابی از این جهت است که چشم انداز کلان مدیریتی فرهنگی به آن شده است و این امید را می‌دهد که در آینده بیش از این‌ها حضور جلوه‌های بصری را در آثار مختلف سینمایی ببینیم.

واقعیت این است که مدل فیلمسازی ما تاکنون به گونه‌ای بوده که فرصت کمی برای دیده شدن جلوه‌های بصری فراهم کرده است. گسستی که بین فیلمنامه و حوزه اجرا در پاره‌ای از آثار ما وجود دارد، محصول همین فاصله داشتن سینما با صنعتی شدن است.

جلوه‌های ویژه کامپیوتری یک توانایی است. این که برخی از آثار نتوانسته‌اند از این توانـایی به نحو احسن استفاده کنند، به معنی ضعف دیجیتال نیست. دیجیتـال بـا جلـوه‌هـای شگفت‌انگیزش و بـا توانایی که در بازسازی و تغییر رویدادها دارد، می‌تواند با تقلیـل عوامـل صـحنه و جلوگیری از فرسایـشی شدن تولید، به هنرمند قدرت اجرایی بیشتری در تولید اثر بدهد.

حضور متخصصان، کارشناسان و اساتید فن در حوزه جلوه‌های بصری در این رویداد واستقبال پرشور و غافلگیر کننده علاقمندان و دانشجویان رشته‌های مختلف سینما از این رویداد نشان داد، چقدر زمینه و پتانسیل استفاده از این دانش در نزد علاقمندان سینما در کشور ما بالاست.