هنرمندنیوز: به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دور سوم کمک هزینه‌های حمایتی از طریق انجمن هنرهای نمایشی ایران به منظور حمایت از جشنواره‌های استانی و گروه‌های نمایشی به حساب انجمن هنرهای نمایشی واریز شد.

واریز کمک هزینه به انجمن‌های هنرهای نمایشی استان‌ها به منظور ارتقای تئاتر در سراسر کشور به صورت علی‌الحساب خواهد بود و با تامین اعتبارات بودجه و براساس عملکرد استان‌ها این پرداختی ادامه خواهد داشت.

پیش از این، مبالغی به منظور حمایت از پورتال‌های خبری و پشتیبانی از انجمن‌های نمایش استان‌ها به حساب انجمن‌های مربوط واریز شده بود.

لازم به ذکر است، پرداخت کمک هزینه‌های حمایتی انجمن هنرهای نمایشی ایران با هدف حمایت بیش از پیش از هنرمندان فعال در عرصه تئاتر استان‌ها و ارتقای سطح کمی و کیفی آثار آن‌هاست.