در بخش فیلم‌های ذخیره این دوره هم چهار فیلم حضور دارند که «بهشت تبهکاران» مسعود جعفری جوزانی مهم‌ترین آنهاست. به گفته دبیر جشنواره، پنجاه درصد احتمال دارد این فیلم آماده نمایش در جشنواره امسال شود. «اخت الرضا» سیدمجتبی طباطبایی، «جان جانان» شادی‌آفرین اللهیاری و «۴۸ ساعت» ابوذر حیدری هم سه فیلم ذخیره دیگر هستند.