هنرمندنیوز: یکی از جلوه‌های تجلی فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی، الفبای آن است که در اعصار و ادوار گوناگون در قالبی مکتوب چه در آثار منثور چه منظوم تدوین‌ یافته و ثبت و ضبط‌ شده است و اگر نبود این کتابت و در صورت شفاهی بودن آن، شاید از کوران تحریفات و دست‌اندازی‌ها مصون نمی‌ماند.

آثار مکتوب فارسی که حاصل خلاقیت نویسندگان و ذوق و قریحه شاعران و نظم نگاران این سرزمین کهن است دربردارنده معانی و مفاهیم مترقی، وزین و پندآموزی است که یا ملهم از سرگذشت اقوام در روزگار گوناگون خلق شده و یا زاییده تخیل و تجارب ارزنده پدیدآورنده آن بوده است که در قالب روایی و مبتنی بر گستره فرهنگ واژگانی که ادبا و شعرا به آن مجهز و مسلح هستند، نمودی عینی و ملموس یافته است.

بااین‌وجود باید گفت برحسب ماهیت وجودی این آثار که کتابت شده و در مجلداتی محفوظ و مفروض هستند شاید آن‌چنان استفاده درخور شأن آن‌ها به انجام نرسیده و تنها اهالی فن و کسانی که با چنین ساحت و عرصه‌ای سروکار دارند، بعضاً به‌قدر ضرورت و ندرتاً بر این مبنا که شوری در ایشان حاصل می‌آید و سر ذوق می‌آیند، به سراغ چنین آثاری رفته و آن‌ها را تورقی کرده و به‌قدر خود از آن سود می‌برند.

اینجاست که ساحتی واسط و میاندار وارد عمل شده و نقش بازی کرده و از رهگذر جستجو در معانی و عبارات نغز فارسی، سعی در استخراج مفاهیمی دارد که قابل‌استفاده برای طیف گسترده‌تری از مخاطبان باشد.

یک فیلم‌ساز سینما، یا یک برنامه‌ساز تلویزیونی را در نظر بگیرید؛ بی‌شک این دو پیشه نقش همان واسطانی را دارند که البته بنا به علاقه و دغدغه مندیشان سعی در پرداختی هدفمند نسبت به آنچه پیش‌تر در آثار متقدمین و یا متأخرین حوزه شعر و ادبیات به انجام رسیده، دقیق شده و مواد و مصالحی را برای پرداختن به سوژه آثار هنری خود از دل آن استخراج می‌کنند.

چنین حوزه‌های به سبب فراوانی و نقش پررنگی که تاکنون در وام‌داری از شعر و ادب فارسی در تولیدات خود استفاده کرده‌اند تا حدود زیادی برای طیف‌های خاص و حتی آحاد مردم البته در مرحله دوم شناخته‌شده هستند حال‌آنکه این میان حوزه‌ها و بسترهای دیگری نیز وجود دارد که ظرفیت ایفای چنین نقشی را در قبال مواجهه با شعر و ادب فارسی دارند هرچند تاکنون کمتر به آن اهتمام داشته و یا اساساً هیچ حساسیتی را در پرداختی درخور به آن ایجاد نکرده‌اند.

شاید با کمی دقت و البته صبر و حوصله بیشتر و به کار بردن ذوق و سلیقه‌ای مضاعف، به‌طور مثال حوزه‌ای همچون مد و لباس که بر اساس مختصات و مشخصات مشهور موجود در آن، یکی از شاخصه‌های فرهنگی و هنری هر جامعه و قومیتی است را نیز بتوان به‌عنوان یکی دیگر از آن واسطه‌های درخور به‌منظور تبیین هدفمند مفاهیم و معانی موجود در ادبیات و شعر پرمغز فارسی معرفی کرد.

نکات پندآموز و نصایح در ادبیات غنی ایران‌زمین محلی برای تأمل و درنگ بیشتر برای ارائه ترجمانی است که شکل و شمایلی تجسمی و عینی به خود گرفته و تبدیل به نشانه‌هایی شود که قابل پیاده‌سازی در فرم و شکل طراحی البسه و پوشاک ایرانی باشد یا حتی بافت و سطح پارچه به‌کاررفته در تولیدات پوشاک و لباس را بتوان با آن‌ها منقوش ساخت.

امروز، ۲۷ شهریور، روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی است و به چنین بهانه‌هایی شاید بهتر آن باشد که از این پس میان حوزه شعر و ادبیات فارسی با فعالان حوزه مد و لباس همفکری و همکاری شکل گیرد و از این رهگذر در آینده نزدیک شاهد سر و شکل گرفتن بیشتر البسه ایرانی مبتنی بر مفاهیم و معانی موجود در ادبیات فاخر کشورمان باشیم.