یادداشتی کوتاه برای فیلم «آبادان یازده شصت»

فیلمی موفق در ایده و اجرا

 اساسا ساخت فیلم داستانی درباره یک موضوع واقعی که سند آن اتفاق موجود است بسیارسخت می‌باشد در این شرایط فیلمساز باید با پژوهش و تحقیق کامل سراغ ایده برود...