چرا ۶ تله تئاتر با موضوع دفاع مقدس همچنان در آرشیو مانده است؛

تله تئاترهایی که پس از دو سال به آنتن نرسیدند

تلویزیون تعداد ۶ تله تئاتر در قالب یک بسته هنری تولید کرده که این تله‌تئاترها بعد از گذشت دو سال هنوز به آنتن نرسیده و امکان پخش پیدا نکرده‌اند. این ۶ تله تئاتر آثاری از کارگردان‌های مطرح همچون لیلی عاج، ...