فستیوال کن و نتفلیکس چگونه خواهند توانست با یکدیگر کنار بیایند؟

فستیوال کن و نتفلیکس همواره رابطه ای پرتنش داشته‌اند، چرا که یکی هدفش نمایش فیلم ها در سینماها  و بر روی پرده بزرگ است و دیگری پلتفرمی است که از راه اکران تولیدات سینمائی خود و دیگران را نمایش می‌دهد...