معاون گردشگری خبر داد:

تغییر رویکرد آموزش گردشگری در سال جدید

معاون گردشگری از تغییر رویکرد در حوزه آموزش گردشگری بر مبنای نیازسنجی و بازبینی کیفیت در نحوه برگزاری دوره‌ها، خبر داد.