«خاطرات شاهزاده خانم ۳» در راه است

آن هاتاوی از ساخته شدن قسمت سوم «خاطرات شاهزاده خانم» خبر داد و گفت فیلمنامه این فیلم نوشته شده است.