گفتگوی هنرمند با آیدا سیاحی، نویسنده و بازیگر تئاتر

دلم می خواهد زن بودن را به تصویر بکشم!

آیدا سیاحی، متولد بیست و پنج تیر، فارغ التحصیل ادبیات نمایشی دانشگاه سوره، بازیگر نمایشهای: ورود آقایان ممنوع، چند هیچ، متد بازیگری ملخ و باغ آلبالو!