ابراهیم تاتلیس با دختری ۲۶ ساله ازدواج کرد!

ابراهیم تاتلیس در برنامه «ایبو شو» از ازدواج خود با گلچین کاراکایا خبر داد.