به نویسندگی نگاه سهرابی و کارگردانی ابوفاضل امیر و نگاه سهرابی

فیلم‌ کوتاه «دیگری » کلید می خورد

فیلم‌ کوتاه «دیگری » به نویسندگی نگاه سهرابی و کارگردانی ابوفاضل امیر و نگاه سهرابی پس از سه ماه پیش تولید و اتمام مراحل فیلمبرداری، آخرین مراحل فنی خود را پشت سر می‌گذارد.