نسیم ادبی در "اتاق عروس"

نسیم ادبی بازیگر تله تئاتر «اتاق عروس» نوشته والنتین کراسناگوروف شد.