«جیران» فتحی خودنمایی کرد

اولین تصویر از بازیگران نقش اصلی سریال «جیران» به کارگردانی حسن فتحی منتشر شد.