معرفی رؤسای کمیته‌های اجرایی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر کودک

رؤسای کمیته‌های اجرایی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.