فیلم کوتاه «طعم گل‌های یونجه» در راه جشنواره‌های جهانی

فیلم کوتاه «طعم گل‌های یونجه» ساخته احمد ایرانی‌خواه برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی آماده می‌شود.