انتشار کتاب بررسی «ادبیات دینی؛ چیستی، اصول و عناصر»

معاون تولید به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) از برگزاری نشست‌ «ادبیات دینی؛ چیستی، اصول و عناصر» در قالب سلسله نشست‌های تبلیغی-ترویجی «در پناه کلمات» در دفتر مرکزی این انتشارات در تهران خبر داد.