شعر بازی با اردشیر رستمی در «کتاب‌باز»

اردشیر رستمی و احسان رضایی با حضور در برنامه «کتاب باز» از ادبیات یونان می‌گویند.