ارغوان با صدای هوشنگ ابتهاج را از رادیو بشنوید

رادیو فرهنگ با پخش دکلمه «ارغوان» با صدای هوشنگ ابتهاج، پای صحبت‌های این شاعر درباره چگونگی سرودن این شعر می‌نشیند.