موافقت با دو طرح اقتصادی در کلاته اسد میامی

حمام تاریخی روستای گیور بیارجمند مرمت می‌شود

 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان از موافقت با طرح مرمت حمام تاریخی روستای گیور بیارجمند خبر داد.