چاپ مجدد کتاب پدر «بوریس جانسون»‌ به رغم انتقادات

رمان «ویروس» نوشته «استنلی جانسون» پدر «بوریس جانسون» ‌نخست وزیر بریتانیا به رغم واکنش‌ها و انتقادات، تابستان امسال مجددا منتشر می‌شود.