نقد پیش‌نویس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی فیلم از سوی ۱۰۰ سینماگر

۱۰۰ تهیه کننده و کارگردان سینما به نظامنامه تهیه کنندگی فیلم که از سوی سازمان سینمایی منتشر شده است، انتقاد کردند.