به نویسندگی محمد فرزین و تهیه کنندگی و کارگردانی افسانه غوغایی

کنیزک و دختر نارنج میزبان کودکان خواهند بود

نمایش کنیزک و دختر نارنج از ۴ لغایت ۱۸ تیرماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه اهورا به روی صحنه خواهد رفت