گفت‌وگو با بهروز محمودی‌بختیاری

وقتی اقتباس‌های‌مان فرنگی‌ است

بهروز محمودی‌بختیاری درحالی از این‌که از ظرفیت‌های ادبیات فارسی در سینما استفاده نکرده‌ایم می‌گوید که معتقد است اقتباس‌های‌مان در فیلم‌ها فرنگی است.