تهیه کننده ایرانی، داور جشنواره منا در هلند شد

تهیه‌کننده ایرانی در عرصه بین‌الملل به عنوان یکی از داوران بخش مسابقه اصلی، چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم منا در هلند انتخاب شدند.