امکان فعالیت آموزشگاه‌های هنری در استان‌ها

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها از امکان شروع فعالیت‌ آموزشگاه‌های هنری با رعایت برخی شرایط خبر داده است.