نمایشگاه نقاشی‌های انتزاعی امیرحسین امیرجلالی در گالری ژاله افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی‌های انتزاعی امیرحسین امیرجلالی با عنوان «فراسو» جمعه 13 مهر در گالری ژاله افتتاح شد.