روایت امیرحسین عالی از نمایشگاه «زنان با چشمان بسته» در گالری ژاله | طراحی به عنوان یک مدیای مستقل

امیرحسین عالی گفت: در مجموعه «زنان با چشمان بسته» می‌خواستم طراحی را کشف کنم و جست‌وجویی در شیوه‎‌های کلاسیک داشته باشم.