با حکم دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی:

مدیر روابط عمومی بیست و سومین جشنواره منصوب شد

امیر پارسائیان مهر به عنوان مدیر روابط عمومی و ارتباطات بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران انتخاب شد.