پیام بازگشت «ژوله» به تلویزیون چیست؟

این روزها اعلام شده که بناست سریال چوب خط با بازی امیرمهدی ژوله که مدتی از تلویزیون دور بود، روی آنتن برود.