علی احمدی روان شناس و پژوهشگر روان شناسی اجتماعی

چرا انتخاب آرامش، چرا اولویت فرهنگ!

نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی - حوزه انتخابیه تهران