انتشار عملکرد مالی جشنواره‌ی فیلم فجر تا ۲۰ اسفند ماه

دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجراز انتشار گزارش عملکرد مالی جشنواره خبر داد.