قسمت اول انیمیشن «خانواده آقای تهرانی» منتشر شد

مجموعه انیمیشن «خانواده آقای تهرانی» برای انتشار در فضای مجازی تولید شد.