دیزنی تاریخ اکران «درون و بیرون ۲» را رسما اعلام کرد

دیزنی و پیکسار تاریخ اکران «درون و بیرون ۲» را به صورت رسمی اعلام کردند.