اولین اثر تمام‌دیجیتال جهان هنر زیر چکش حراج

حراجی ساتبیز اولین اثر هنری جهان را که به طور کامل در قالب توکن‌های غیرقابل معاوضه خلق شده، به صورت برخط به حراج می‌گذارد.