در مراسم رونمایی از پوستر و معرفی اولین همایش اکو آرشیتکت مطرح شد:

امروزه معماران ما در خاورمیانه و آسیای دور حرف اول را می‌زنند

در مراسم رونمایی از پوستر و معرفی اولین همایش اکو آرشیتکت مطرح شد: «در امروزه معماران ما در خاورمیانه و آسیای دور حرف اول را می‌زنند ولی هیچ‌گاه حمایتی از آنها نمی‌شود.»