در قالب یک پژوهش بررسی شد

دوستی اینستاگرام و کتاب

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عضویت در صفحات مربوط به کتاب در اینستاگرام باعث گرایش کاربران آن‌ها به کتابخوانی می‌شود.