فیلم‌های خارجی از سال ۱۴۰۲ به اکران می‌رسند

پنجاه و سومین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی برگزار شد.