برگزاری نشست‌ «ایرانشناسی و زبان فارسی» به صورت آنلاین

نشست‌های آنلاین علمی با موضوع «ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی» در قزاقستان آغاز شد.