علی قمصری ایران را با تارش می‌گردد

علی قمصری ـ آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی ـ سفری را آغاز کرده است و قصد دارد در جریان آن با سازش دور ایران را بگردد.