یادداشت ایران مسعودی، بازیگر و نویسنده برای هنرمند

اندر حکایات طلسمات پتاسیوم!

اولین توافقنامه‌‌‌ای که امضا کردند این بود که تمام اشک‌های یکی از چشم‌های دختر، بتّه جقّه شوند و بته جقه روی همان گونه‌ی اشک‌آلود بماند و هربار که اشک جدیدی می‌ریزد، رنگ‌های تازه‌ای به بته‌جقه اضافه شوند. چه تصویر زیبا ...