رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه خبر داد:

کاهش بیش از ۹۹ درصدی سفر ایرانی‌ها به ترکیه

رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه می‌گوید تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ترکیه ضربه‌ای بسیار بزرگ از کاهش تعداد توریست‌های خارجی خورده است.