نم‌ها بازار امین‌السلطان را پرخطر کرد

سقف بازار امین السلطان تهران برای دومین بار فروریخت

بعد از ریزش بخشی از طاقِ بازار امین‌السلطان در خیابان مولوی تهران در جمعه ۲۲ فروردین که به دنبال بارندگی‌های چند روز گذشته رخ داد، بخش دیگری از سقفِ این بازار نیز شنبه ۲۳ فروردین فرو ریخت.