با وجود برگزاری فیزیکی جشنواره فیلم؛

بازار فیلم توکیو آنلاین می‌ماند/ تکرار برای سومین سال پیاپی

برای سومین سال متوالی بازار فیلم توکیو به صورت مجازی برگزار می‌شود.