معاون هنری وزارت ارشاد تاکید کرد

نقاشی قهوه‌خانه‌ای نقطه اتصال هنر با فرهنگ ملی و دینی ما و مخاطبان عامه است

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت نقاشی قهوه‌خانه‌ای و تداوم این هنر ملی، از اینکه در دهه‌های اخیر کمتر به آن پرداخته شده ابراز تاسف کرد و خواستار رفع این نقص شد.