گالری‌های چین نمایشگاه جدید برگزار می‌کنند

یک ماه پس  آغاز روند کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ «شانگهای»، تقریبا تمام گالری‌ها و موزه‌های هنری این شهر فعالیتشان را از سر گرفته‌اند.