تولید مشترک سازمان آتش نشانی تهران وکانون پرورش فکری کودک ونوجوان:

بازی «حامی ایمنی» جایزه ملی فیروزه در سال ۱۴۰۰ را کسب کرد

بازی حامی ایمنی تولید مشترک سازمان آتش نشانی تهران وکانون پرورش فکری کودک ونوجوان، پس از دریافت برترین جایزه بازی آموزشی در سطح شهر تهران، موفق به دریافت هفتمین دوره جایزه ملی فیروزه (کشوری) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ...