انتشار کتاب زرین‌کوب به زبان ایتالیایی

کتاب «بامداد اسلام» ـ نوشته عبدالحسین زرین‌کوب ـ به زبان ایتالیایی منتشر شد.