برای توسعه دیجیتال در دوره تحریم

چاره‌ای جز آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست؟

حتی اگر کرونا به زودی نابود شود، شرایط جهانی نشان داده که جز توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، افزایش نفوذ اینترنت، ایجاد کسب‌وکارهای خانگی و پاسخ به نیازهای موج جدید کاربران اینترنت چاره‌ای نیست و به همین دلیل مسوولان حوزه فاوا استفاده ...