«نان و انار» به تدوین رسید/ پایان فیلمبرداری در بانه کردستان

فیلم کوتاه «نان و انار» به کارگردانی مهتاب حسنی با پایان فیلمبرداری در بانه کردستان، در حال سپری کردن مراحل فنی است.